Våra Investeringar

OLM Fastigheter

OLM Fastigheter utvecklar och förvaltar hyresbostäder. Bolagets huvudsakliga inriktning är hyresbostäder som ägs och drivs i egna dotterbolag. Bolagets förvaltning sker i egen regi.
Bolagets fastigheter kännetecknas av miljömedvetenhet och är moderna bostäder. Bolagets geografiska verksamhet är över hela Sverige.

Hantverkshjälpenonline

Hantverkshjälpenonline Sverige AB är en modern tjänst för att koppla samman kunder med seriösa leverantörer. Vi underlättar både för våra kunder att få den bästa hantverkaren och för leverantörerna att finna nya kunder. Det här har varit vår ledstjärna sedan verksamheten startade 2018

Hockeyspelare

Heyday Sport Products AB

Heyday Sport Products utvecklar och säljer produkter inom sport och fritid. Bolaget utvecklar egna produkter för internetförsäljning eller via försäljningskanaler. Tillverkning och utveckling sker i Sverige.

JMP Byggnord AB

Vi på JMP Byggnord AB är stolta över vår verksamhet. Som företag har vi några år på nacken men kompetensen inom företaget sträcker sig över år 40 år inom bygg. Bolaget har fokus på bygg och fastigheter där Rot-, Entreprenad och Nyproduktion står för en stor del av omsättningen.

Verksamheten präglas av ökad tillväxt men där kunden och kvalitén står i första rummet.