Våra Investeringar

OLM Fastigheter

OLM Fastigheter utvecklar och förvaltar hyresbostäder. Bolagets huvudsakliga inriktning är hyresbostäder som ägs och drivs i egna dotterbolag. Bolagets förvaltning sker i egen regi.
Bolaget fastigheter kännetecknas av miljömedvetenhet och moderna bostäder. Bolagets geografiska verksamhet är över hela Sverige.

OLM Ekonomi & Förvaltning.

OLM Ekonomi & Förvaltning AB är verksam inom Ekonomitjänster, bokföring och Ekonomisk och Teknisk förvaltning av hyresbostäder och bostadsrättsföreningar.
Med effektiv organisation bra affärssystem så erbjuder företaget hög service till låga kostnader.
Kunder är både koncernbolag och externa företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

OLM-Gruppen AB

OLM Gruppen utvecklar och säljer produkter inom sport och fritid. Bolaget utvecklar egna produkter för internetförsäljning eller via försäljningskanaler. Tillverkning och utveckling sker i Sverige.

 

JMP bygg är stolta över vår verksamhet. Som företag har vi några år på nacken, men kompetensen inom företaget sträcker sig över år 40 år inom bygg. Bolaget har fokus bygg och fastigheter, där Rot- Entreprenad och Nyproduktion står för en stor del av omsättningen.

Verksamheten präglas av ökad tillväxt men där kunden och kvalitén står i första rummet.