Historik

OLM HOLDING

OLM Holding startades av familjen Hellgren, under år 2016. Bolagets namn står för barnen Oscar, Ludwig och Mathilda. Bolagets inriktning är att bygga en långsiktig och hållbar företagsverksamhet med fokus inom bygg och fastigheter.
Grundaren Robert Hellgren har stor erfarenhet inom bygg och fastigheter och brinner för idén att skapa fler hyresbostäder i Sverige och därmed motverka den långa bostadskö som idag finns i Sverige.

Bolaget skall även aktivt finna och skapa lönsamma affärer inom andra segment och affärsmöjligheter som kan ge god avkastning. Gärna i branscher som skapar arbete och ger ny teknik för samhället.

Vi på OLM Holding värnar om

  • Att vi och våra dotterbolags verksamheter kännetecknas av ett ansvar kring miljöfrågor och hållbart samhälle.
  • Vi skall sträva efter mångfald och utveckla individer och människor.
  • Våra relationer med kunder och leverantörer skall vara öppen, i samförstånd och skapa mervärde för båda parter.

Vi skriver historia varje dag för oss själva och vår omgivning. Varmt välkommen att göra oss sällskap och möta framtiden!