Affärside och strategi

Affärside:

Investeringar sker inom branscher som ger mervärde för människor.

Strategi:

Vår strategi är att genom organisk tillväxt låta varje investering och företag få växa likt ett träd. Vi skall stödja och våga låta företagen expandera. Våra investeringar skall ha en sund ekonomi och sträva efter låg belåning.
Vår strategiska investerings filosofi är att vi skall vara långsiktiga ägare.

Hållbarhet /certificeringar

Hållbarhet

OLM Holding AB skall jobba för att vår verksamhet och våra dotterbolag skall ha en hållbarhet där vi värnar miljö och människor. Vi skall sträva efter ständiga förbättringar och förnyad teknik. Miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor är viktiga frågor för oss, där vi noggrant skall följa utvecklingen för att skapa bättre förutsättningar.

Certifieringar:

OLM Holding AB har inga certifieringar idag men jobbar efter ISO 9001, ISO 14001 och Iso 45001. Vårt mål att inom de närmaste åren skaffa dessa certifieringar inom alla av koncernens dotterbolag.
OLM Holding AB kommer även miljöcertifiera dotterbolagens fastigheter.

Strategi:

Vår strategi är att genom organisk tillväxt låta varje investering och företag få växa likt ett träd. Vi skall stödja och våga låta företagen expandera. Våra investeringar skall ha en sund ekonomi och sträva efter låg belåning.
Vår strategiska investerings filosofi är att vi skall vara långsiktiga ägare.

Våra Värderingar

Vi på OLM Holding AB står för följande värderingar.

  1.  Våra affärer skall vara sunda, för miljön, samhället och människor
  2. Vi skall ha långsiktighet i det vi gör samt med våra investeringar
  3.  Vi står för lika värde för alla människor oavsett bakgrund.
  4. Vi skall vara lyhörda till marknaden och våra kunder
  5. Vår affärskultur och relationer till medarbetare skall vara öppen och ärlig där vi skall utveckla individen.