Beskrivning av bolaget

Vi står för företagande och entreprenörskap. Vi har själva fått gå den hårda vägen och vet vilka utmaningar entreprenörer och företag står inför. OLM Holding och vår verksamhet har som fokus att skapa mervärden, nytta och samtidigt hållbarhet. Vi har långsiktighet i det vi gör och tar för oss.
Vi är också öppna för nya affärer och möjligheter, så tveka inte att höra av er till oss.

OLM Holding i korthet

  • OLM Holding AB är ett aktivt moderbolag som via dotterbolag är aktivt inom bygg, fastigheter och konsumentprodukter.
  • Bolaget har sitt säte i Stockholm.
  • Verksamheten startade år 2016.
  • Bolagets affärsplan och strategi är att vara långsiktig ägare i de affärer man investerar i.
  • Bolaget skall ha hållbara investeringar som värnar om miljön och människor.